Til deg som har fått jobb

Slik bestiller du frikort
Se veilederen vår

Slik skriver du timer
Logg inn i minGat her. Se vår trinn for trinn-forklaring.
Legg inn alle timer du har jobbet før den 1. i hver måned.

Så mye har du i timelønn

14-16,5 år: 133 kr
16,5-17 år: 136 kr
17-17,5 år: 139 kr
17,5-18 år: 145 kr
Over 18 år: 171 kr

Kveldstillegg etter 17:00: 25 kr ekstra per time
Lørdags- og søndagstillegg: 50 kr ekstra per time

Lønn utbetales 28. hver måned
Lønn kommer på konto måneden etter du har jobbet.
Dvs du får lønn 28. september for det du jobbet i august.

© 2018 Aktiv i Grorud