Nærmiljøskolemodellen

SKOLENE I BYDEL GRORUD ER NÆRMILJØSKOLER
Skolen skal være sentral i nærmiljøet og fungere som en møteplass i og utenfor skoletiden. Flere av bydelens funksjoner er plassert på skolen slik at de lettere kan samarbeide med skole, foresatte og frivillige om å skape et helhetlig tilbud for elever og familiene deres. Målet er at alle i bydelen oppleve et trygt og godt nærmiljø hvor barn, foresatte, skole, bydel og frivillige står sammen (om å skape et godt oppvekstmiljø). Dette kaller vi en Nærmiljøskole.

BLI MED PÅ TEMAKVELDER 

Bydelens funksjoner på skolen
Nærmiljøskolekoordinatoren på skolen er ansatt av bydelen i Aktivitets- og kulturenheten, med plass på skolen. Målet for denne stillingen er å etablere partnerskap med frivillige, nærmiljø, foresatte og idrettslag mtp. å skape aktivitet for elevene på skolen før og etter skoletid. Nærmiljøskolekoordinator skal være brobygger og bindeledd mellom skole, bydel og nærmiljøet.


NÆRMILJØSKOLEKOORDINATORENS ROLLE
Nærmiljøskolekoordinatoren jobber med koordinering og systematisering av samarbeide mellom bydel, skole og nærmiljø. Nærmiljøskolekoordinatoren ønsker å ta kontakt med, og bli kontaktet av foresatte og frivillige krefter i nærmiljøet som ønsker å bidra til at vi får enda bedre nærmiljøskoler i Bydel Grorud.

Du kan møte Nærmiljøskolekoordinatoren på skolene i skoleområdet ditt.

Eksempler på hvor Nærmiljøskolekoordinatoren bidra og koordinerer:

-Etablere og koordinere oppstart av fritidsaktiviteter via nærmiljøet for elever før og etter skoletid
-Engasjere FAU og foresatte utenom FAU (for eksempel foreldrekafeer)
-Tilby eller utarbeide systemer for å følge opp elevene i overgangen til videregående skole
-Idéoverføring mellom skoler og skoleområder: for eksempel hvordan man bygger opp et bra nærmiljøteam og rutiner for å sikre fremmøte på skolen
-Etablering av frokostordning
-Bidra til demokratifremmende aktiviteter. Det kan være ungdomskonferansen og bidra til elevrådsarbeidet

Ansvarlig for Romsås skoleområde:
Djana Repak
45 61 27 43
djana.repak@bgr.oslo.kommune.no

Ansvarlig for Grorud skoleområde:
Kristine Hovland
96 94 58 20
kristine.hovland@bgr.oslo.kommune.no

Ansvarlig for Ammerud skoleområde:
Sahal Yusuf Mohamood
40 40 28 89
sahal.yusuf.mohamood@bgr.oslo.kommune.no


Barnevernskonsulenten på skolen er ansatt av bydelen i barnevernet med plass på skolen. Barnevernskonsulenten kan gi råd, veiledning og hjelp til familier eller barn som strever før problemene vokser seg store.

Barnevernkonsulenten i skolen jobber for at flere familier skal bli kjent med og bruke bydelens ulike hjelpetjenester på et tidlig tidspunkt.

Les mer om barnevernskonsulenter i skole

© 2024 Aktivitets- og kulturenheten i Bydel Grorud, Oslo kommune