Annonsere i feriebrosjyren

Tilbyr din organisasjon ferieaktiviteter for barn og unge?
I forkant av skoleferiene lager vi en brosjyre som distribueres i 3000 eksemplarer.
Om din organisasjon ønsker gratis annonseplass i programmet, registrér din aktivitet før fristen.

Frister 
-Sommerferien 2024: 27. februar
-Høstferien 2024: 29. juli
-Vinterferien 2025: 27. november

Aktivitetene må:
-være gratis
-foregå i Bydel Grorud, eller ha som primærmålgruppe deltagere 10 – 20 år som bor, går på skole eller har tilknytning til Bydel Grorud.

Andre type tilbud
Vi kan også tilby annonseplass for tilbud til barn og unge som ikke foregår i feriene. Sommerferiebrosjyren ligger ute fra ca 13. mars til midten av august. Om du ønsker å ha med noe i brosjyren som ikke er et ferietilbud, ta kontakt med Tonje Brustuen på tonje.brustuen@bgr.oslo.kommune.no i god tid før oppgitte frister.

© 2024 Aktivitets- og kulturenheten i Bydel Grorud, Oslo kommune