Samarbeid mellom Jobb for ungdom og ferietilbud

Hvis din skole/forening/idrettslag ønsker å skape ferieaktiviteter for unge, kan Aktiv i Grorud bidra med lønn til ungdom som bemanner tilbudene.

1. Registrering din interesse
Registrer deg som arbeidsgiver i nettskjema, fortrinnsvis innen følgende frister:
Aktiviteter som skal foregå i sommerferien: 15. mars
Aktiviteter som skal foregå i høstferien: 1. september
Aktiviteter som skal foregå i vinterferien: 1. januar

2. Utvelgelse av ungdom
I utgangspunktet ønsker vi at ungdommer søker på jobb i «hovedopptaket«, og at kandidater velges derfra. Dere kan sende oss anbefalte navn, og vi setter sammen en god gruppe. Det følger med en del kriterier med tilskuddene vi får, og vi må sørge for at den totale sammensetningen av ungdom tar hensyn til at:

-alle har tilknytning til Bydel Grorud
-ungdommene er hovedsakelig under 18 år
-ungdom som er berørt av fattigdomsproblematikk prioriteres
-ungdom som står i fare for å falle i utenforskap prioriteres
-plassene er geografisk fordelt i bydelen
-ungdom som ikke har tidligere jobberfaring prioriteres

Om samarbeidspartner skal velge ungdom selv, skal navn oppgis til Aktiv i Grorud på forhånd, slik at vi sikrer at vi følger opp forpliktelsene til våre tilskuddsytere.


3. Promotering og rapportering på tilbudene
Ferieaktivitetene skal meldes inn til Aktiv i Grorud, helst innen fristene for trykt ferieprogram.
Se frister og fyll ut nettskjema: www.aktivigrorud.no/feriepromo.

Promotering av tilbudet
Tilbudet skal promoteres bredt av skolen/idrettslaget selv, og i god tid før aktivitetene starter, slik at man er sikret deltagere.

Rapportering på aktiviteter
Rapportskjema skal fylles ut innen en uke etter avsluttet aktivitet.


ANSVARSFORDELING/FORPLIKTELSER

Lønn
Aktiv i Grorud tar seg av ansettelse og utbetaling av lønn. Samarbeidspartner bistår ungdom med hjelp til MinID, signering av arbeidsavtale, MinGat, frikort, bankkonto osv. Ansettelse/signering av arbeidsavtale bør settes i gang minst én måned før arbeidet starter.

Se www.aktivigrorud.no/mingat for veileder til ungdommer i jobb.

Bekreftelse på utført arbeid
Samarbeidspartner leverer signert bekreftelse på timer til Bydel Grorud siste arbeidsdag. Dette danner grunnlag for at vi kan godkjenne timer for ungdommene.

-Bekreftelse av utført arbeid variant 1
-Bekreftelse av utført arbeid variant 2
-Bekreftelse av utført arbeid variant 3

Arbeidsoppgaver
Samarbeidspartner sørger for at ungdom har god opplæring og oppfølging i arbeidet, og at det er tenkt gjennom plan-b oppgaver dersom aktiviteten blir avlyst grunnet vær, dårlig oppmøte eller lignende.


Kontaktinfo
Ta kontakt med ansvarlig for Jobb for ungdom i Bydel Grorud

© 2024 Aktivitets- og kulturenheten i Bydel Grorud, Oslo kommune