Jobb for ungdom

OFTE STILTE SPØRSMÅL

Har dere noen ledige jobber?
Se status på ledige jobber.

Hvem kan få jobb hos Aktiv i Grorud?
Du må være mellom 14 og 19 år og bo eller gå på skole i Bydel Grorud for å bli ansatt i ungdomsjobbene.

Hvilke jobber har Aktiv i Grorud?
Vi har Sommerjobb, Ungdomsfabrikken og Ung hjelper eldre.

Hvordan kan jeg få hjelp til å søke jobb?
Du kan få hjelp av Oppsøkende team til å lage CV, søknad og øve på intervju.

Hvordan kan man få jobb på en av fritidsklubbene?
Du må minst være over 18, helst over 20, for å jobbe på fritidsklubbene. Ledige stillinger legges ut på Oslo kommunes nettsider, åpen søknad om vikarjobb leveres direkte til klubben.

Jeg jobber hos dere allerede og har et spørsmål!
Se viktig info om lønn og arbeidsavtale.


FRISTER OG ANSETTELSE

Sommerjobb
Neste søknadsfrist er mars 2021, jobbene tildeles i juni 2021.

Ungdomsfabrikken 
Neste søknadsfrist er mars 2021, jobbene tildeles i august 2021.

Ung hjelper eldre
Neste søknadsfrist er mars 2021, jobbene tildeles i august 2021.


132 ungdommer har sommerjobb gjennom Aktiv i Grorud i år. Ca 70 ungdommer har deltidsjobb i Ungdomsfabrikken og Ung hjelper eldre resten av året.

Kontakt
Faiza Naeema
95 17 23 22
faiza.naeema@bgr.oslo.kommune.no
PM til Faiza på facebook

© 2020 Aktivitetsenheten i Bydel Grorud, Oslo kommune