UngDyrk

UngDyrk startet opp i 2020 ved Ammerudklubben. Vår hovedambisjon er å tilby verdifull grønn arbeidserfaring til ungdom i bydelen, å gi ungdom og naboer erfaringer med dyrking av mat og planter, samtidig som vi bidrar til å gjøre bydelen vår grønnere, mer mangfoldig og inkluderende. UngDyrk er under rask utvikling – noe av det vi har satt i gang så langt kan du lese om her.

Du kan også følge UngDyrk på instagram!

Klubbhagene
Både Ammerudklubben, Kalbakkenklubben og Raven Romsås har egne klubbhager der ungdommer dyrker grønnsaker, urter og bievennlige blomster.

Treplanting
Bytrærne er viktig for folkehelse, trivsel og miljø. I samarbeid med prosjektet Oslotrær har UngDyrkere plantet 140 trær i løpet av sine to oppstartsår. I årene som kommer ønsker vi å hjelpe Oslotrær med å nå sitt mål om å plante 100.000 nye trær før 2030. Vet du om et sted i bydelen der vi trenger flere trær? Send oss gjerne en e-post med adresse og kort begrunnelse – vi registrerer og lagrer alle forslag for å finne de beste stedene for treplanting!

Jobb for ungdom
UngDyrk skaper jobber som gir ungdom verdifull grønn arbeidserfaring, noe som vil bli mer og mer ettertraktet i årene som kommer.  Følg med på aktivigrorud.no for neste utlysning, og send oss en søknad om du vil bli med på UngDyrk-laget.

Ammerudparken
Sommeren 2021 ble skråningen bak Ammerudparken omgjort til en naturpark, der vi skal legge til rette for urbane naturopplevelser og biomangfold i årene som kommer.

Drivhuset på Ammerud
Drivhuset ble bygget våren 2021 på toppen av Ammerudparken og er både et sted der vi dyrker fram spiselige vekster, og en møteplass for alle som er interessert i dyrking.

Ammerud matskog
I det lille skogholtet bak Ammerudklubben vil vi dyrke frem en matskog, der det blir mulig å gå på opplevelsesferd og sanke inn spiselige vekster. En matskog tar mange år å etablere, men vi er allerede i gang med bærbusker, blomster og et nøttetre. Følg med på utviklingen i årene som kommer!

Ammerudparkens venneforening
Vil du delta i utviklingen av Ammerudparken, matskogen og drivhuset? Vil du holdes oppdatert når vi arrangerer kurs, marked eller temakveld? Har du lyst til å dyrke i felleskap med andre i nabolaget? Da vil Ammerudparkens venneforening gjerne høre fra deg! Ta kontakt!


Sanjay Selvachandran
sanjay.selvachandran@bgr.oslo.kommune.no

© 2024 Aktivitets- og kulturenheten i Bydel Grorud, Oslo kommune