Har du jobb til ungdom?

Bydel Grorud tilbyr jobb til ungdom 14 – 19 år. Her får mange lokale ungdommer sitt første møte med arbeidslivet. Mange av ungdommene jobber i fritidsklubbenes egne tilbud, men vi ønsker også samarbeid med andre aktører.

Spesielt er vi ute etter samarbeid med skoler, idrettslag, foreninger, borettslag og andre arbeidsgivere hvor ungdommene jobber med oppgaver som bidrar tilbake til lokalsamfunnet.

Arbeidet kan foregå i skoleferiene eller på kveldstid etter skolen.

Registrer din interesse hvis din bedrift/organisasjon har lyst til å tilby jobb til en ungdom.
Hvis det gjelder jobber innen ferietilbud for barn og unge, se egne infosider.


OM JOBB FOR UNGDOM I BYDEL GRORUD
Hvor mange ungdommer vi kan ansette hvert år avhenger av økonomisk tildeling. I 2023 hadde 369 ungdommer jobb gjennom Aktiv i Grorud.

I februar hvert år har vi en søknadsprosess, hvor ca 800 ungdommer søker. Vi innhenter så anbefalinger fra våre samarbeidspartnere og gjennomfører intervju med ca halvparten av søkerne. Basert på dette velger vi ut de beste kandidatene for de ulike jobbene.

Du kan lese mer om prosessen på våre nettsider.

Ungdommene er ansatt i Oslo kommune, og dekket av Oslo kommunes skadeforsikring. Vi sørger for arbeidsavtaler, lønn og lignende.


Kontaktinfo
Ta kontakt med ansvarlig for Jobb for ungdom i Bydel Grorud

© 2024 Aktivitets- og kulturenheten i Bydel Grorud, Oslo kommune