Timelønn

Hvor mye du får i lønn, kommer an på hvor gammel du er:
• 14-16,5 år: ca kr 167,9 per time
• 16,5-17 år: ca kr 172 per time
• 17-17,5 år: ca kr 176,3 per time
• 17,5-18 år: ca kr 180 per time
• Over 18 år: ca kr 216 per time

Kveldstillegg etter 17:00: 25 kr ekstra per time.
Lørdags- og søndagstillegg: 50 kr ekstra per time.


NB timesatsene du ser over er avrundet.
Oppdatert lønnstabell ligger på Oslo kommunes nettsider.

For unge arbeidstakere beregnes lønnen slik:
under 16 år: 80% av lønnstrinn 1
16,5-17 år: 82% av lønnstrinn 1
17-17,5 år: 84% av lønnstrinn 1
17,5-18 år: 86% av lønnstrinn 1
Over 18 år: lønnstrinn 5

 

© 2024 Aktivitets- og kulturenheten i Bydel Grorud, Oslo kommune