Timelønn

Hvor mye du tjener, kommer an på hvor gammel du er:

14-16,5 år: ca kr 140 per time
16,5-17 år: ca kr 144 per time
17-17,5 år: ca kr 147 per time
17,5-18 år: ca kr 151 per time
Over 18 år: ca kr 182 per time

Kveldstillegg etter 17:00: 25 kr ekstra per time.
Lørdags- og søndagstillegg: 50 kr ekstra per time.


NB timesatsene du ser over er avrundet. Oppdatert lønnstabell ligger på Oslo kommunes nettsider.
For unge arbeidstagere beregnes lønnen slik:

under 16 år: 80% av lønnstrinn 1
16,5-17 år: 82% av lønnstrinn 1
17-17,5 år: 84% av lønnstrinn 1
17,5-18 år: 86% av lønnstrinn 1
Over 18 år: lønnstrinn 5

© 2020 Aktivitetsenheten i Bydel Grorud, Oslo kommune