Fravær, sykemelding og egenmelding

Søke permisjon uten lønn/be om fri
Du skal alltid gi beskjed til din leder i god tid hvis du må være borte fra jobb.

Ureglementert fravær
Hvis du er borte fra jobb uten å si fra, blir dette dokumentert og du får etterhvert en advarsel. Hvis dette gjentar seg ofte, kan det være oppsigelsesgrunn. Å skrive timer når du ikke har vært på jobb er oppsigelsesgrunn.


Egenmelding ved sykdom
Du må ha jobbet i to måneder for å ha rett til å bruke egenmelding når du er syk.

Slik gjør du:
Skriv timen som vanlig i MinGat og skriv “egenmelding” i kommentarfeltet
Egenmelding leveres i MinGat (under fravær)

Spesielt for vikarkontrakter: Hvis det har gått mer enn 14 dager mellom to arbeidsdager, mister man retten til egenmelding.


Sykemelding
Du må ha jobbet i fire uker for å ha rett på sykemelding. Legeattest sendes direkte fra legen til din leder.

Slik gjør du:
Skriv timen som vanlig i MinGat og skriv “sykemeldt” i kommentarfeltet
Leder registrerer fraværet i GAT


Avlysning
Hvis du har blitt bedt om å jobbe, og vi avlyser oppdraget senere enn 24 timer før du skulle startet på jobb, skal du fortsatt få lønn.

© 2024 Aktivitets- og kulturenheten i Bydel Grorud, Oslo kommune