Levere skjema med personinfo

For at vi skal kunne lage arbeidsavtale til deg, trenger vi å vite litt om deg.

I skjema for innhenting av personinfo skal du fylle ut:

Navn
Her skal du skrive fornavn og etternavn.

Adresse
Skriv adressen hvor du bor, og husk postnummeret!

Fødselsnummer
Fødselsnummeret er et identitetsnummer som følger deg hele livet. Det består av 11 tall, hvor de seks første viser fødselsdatoen din, og de fem siste er unike for deg.

Bankkontonummer
Vi må ha bankkontonummer for å utbetale lønn til deg. Bankkontonummer består alltid av 11 siffer. Hvis du prøver å skrive inn mer enn 11 siffer, er det ikke bankkontonummeret du har funnet, men kortnummeret som du bruker til å betale ting på nett (16 siffer). Snu bankkortet og se på baksiden!

Ditt mobilnummer & e-postadresse
En viktig del av ditt ansvar når du har jobb, er å svare innen rimelig tid. Det er viktig at du oppgir en e-postadresse som du faktisk følger med på, og at du gir oss beskjed så fort som mulig om du flytter, bytter mobilnummer eller e-postadresse.

Kontaktinfo til din pårørende
Vi trenger også at du oppgir mobilnummer til en foresatt, slik at vi har noen vi kan kontakte om det skulle oppstå alvorlige hendelser eller om vi ikke får tak i deg.

BEKREFTELSE
I skjemaet krysser du av for at vi får lov til å samle inn denne personinfoen, og at vi bruker den i forbindelse med ditt arbeidsforhold hos oss.

FORESATTESAMTYKKE
Hvis du er under VGS-alder må vi ha samtykke fra dine foresatte for at du skal få lov til å ha jobb. Hvis du går på VGS eller er eldre, trenger du ikke få underskrift fra foresatte, ta hopper du bare over det feltet.

DELE MOBILNUMMER MED ARBEIDSGIVER
For at vi skal kunne gi ditt mobilnummer videre til leder ved stedet du skal jobbe, må du krysse av i skjemaet for at du godtar dette.

PERSONVERN
Hvis du har hemmelig nummer eller bor på skjult adresse, ta kontakt med oss slik at vi sikrer personvernet ditt ekstra godt.

© 2024 Aktivitets- og kulturenheten i Bydel Grorud, Oslo kommune