Klubbråd

Hver klubb har et demokratisk valgt klubbråd som tar avgjørelser på vegne av klubben. Klubbrådet er på en måte som elevrådet, bare for en fritidsklubb i stedet for en skole.

Som medlem i klubbrådet får du:
-Delta på klubbrådsmøter
-Være med og bestemme hvordan klubben skal styres
-Være med og bestemme hvordan pengene i klubbkassa skal brukes
-Søke penger til å gjennomføre prosjekter, konserter og aktiviteter for ungdommene i ditt eget nabolag
-Være med på sosiale kvelder med de andre i klubbrådet
-Muligheten til å bli valgt inn i Ungdomsrådet
-Muligheten til å delta på Grorud ungdomskonferanse
-Lære hva det vil si å ha et verv/ansvar hvor du representerer andre enn bare deg selv

Ta kontakt med klubbleder på klubben du går på om du ønsker mer informasjon om klubbrådet.

© 2024 Aktivitets- og kulturenheten i Bydel Grorud, Oslo kommune