Klubbråd

Hver klubb har sitt eget klubbråd som tar avgjørelser på vegne av klubben.

Ta kontakt med hver enkelt klubb om du ønsker mer informasjon om klubbrådet.

© 2020 Aktivitetsenheten i Bydel Grorud, Oslo kommune