Ungdomsrådet

Ungdomsrådet er et rådgivende organ for bydelsutvalget. Det består av ungdom fra 12 til 18 år som er valgt gjennom skoler, fritidsklubber og organisasjoner.

De uttaler seg i saker som årsbudsjett, bydelsplaner, tiltak og planer i oppvekst- og fritidssektoren, samferdsels- og reguleringssaker, kulturelle og andre tiltak som gjelder barn og unge.

Ungdomsrådet kan også ta opp saker på eget initiativ og få svar fra politikere og bydelsadministrasjonen.

Midler
Ungdomsrådet har egne midler som det går an å søke på.

Representanter
Se oversikt over representantene i Ungdomsrådet.

Kontakt
Send dem en PM på facebook eller Instagram, eller ta kontakt med Habib.

Sekretær for Ungdomsrådet
Habib Tahir
95 44 98 85
habib.tahir@bgr.oslo.kommune.no

© 2023 Aktivitets- og kulturenheten i Bydel Grorud, Oslo kommune