Ungdomsrådet

Ungdomsrådet i Bydel Grorud (URG) har 13 medlemmer mellom 13 og 18 år som er valgt inn fra ungdomsskolene og klubbrådene i bydelen. Oppgaven deres er å fremme ungdoms interesser og synspunkter for lokalpolitikerne.

Planlegger kommunen å bygge en boligblokk på fotballbanen din? Forsøker noen kjipe naboer å fjerne skaterampen i nabolaget? Det Ungdomsrådet tar saken med glede!

Ungdomsrådet snakker ungdommens sak til politikerne

Hvis voksenpolitikerne i bydelsutvalget (BU) lurer på hva ungdom mener om noe, så spør de ungdomsrådet. Det kan være alt fra opprettelse av nye ungdomstilbud til bygging av nye hus på områder der barn og unge oppholder seg.

Hvis ungdomsrådet er spesielt opptatt av en sak kan de be BU diskutere saken på sine møter. For eksempel kan dere hindre at ungdomsklubben blir nedlagt, eller du kan be dem fikse opp fotballbanen.

Har du en sak du vil at Ungdomsrådet skal ta opp? Ta kontakt med din representant eller kom på ett av møtene deres.

URG har også midler som det går an å søke på.

Representanter i 2018
Bjøråsen skole: Fatou og Elife
Groruddalen skole: Alikha (leder)
Ammerudklubben: Mohsanah (nestleder)
Fyrhuset musikkverksted: Johannes Thor

Send dem en PM på facebook eller ta kontakt med Habib!

Sekretær for Ungdomsrådet
Habib Tahir
95 44 98 85
habib.tahir@bgr.oslo.kommune.no

© 2018 Aktiv i Grorud