Grorud ungdomskonferanse

Fire endelige vedtak i 2019

Alle 23 saker innsendt til Grorud ungdomskonferanse 2019

Alle de prioriterte sakene fra ungdomskonferansen 2011-2017.


Ungdomsrådet i Bydel Grorud arrangerer hvert andre år Grorud Ungdomskonferanse.

Konferansen er en prosess som innledes med kursing av elevrådsrepresentanter, som samler inn forslag fra alle elevene og holder debatter i sine klasser. Disse forslagene går så videre til elevrådsskonferanser på hver enkelt skole.

Sammen med forslag fra Fritidskonferansen, som samler innspill fra fritidsklubber, organisasjonsliv og uorganisert, eldre ungdom, ender prosessen opp i Grorud ungdomskonferanse, hvor de innsendte forslagene prioriteres og oversendes bydelsutvalget og andre relevante aktører.

Konferansen i 2012 ble en stor suksess der 1200 ungdommer fra hele bydel Grorud deltok. Dette året fikk vi besøk av H.M. Kong Harald, Ordfører Fabian Stang, samt flere viktige lokalpolitikere fra bydelen.

Har du spørsmål om Grorud ungdomskonferanse?
Send en e-post til post@aktivigrorud.no.

© 2020 Aktivitetsenheten i Bydel Grorud, Oslo kommune