Grorud ungdomskonferanse 2019

Er du deltager i Grorud ungdomskonferanse 2019?
Meld deg inn i facebookgruppa!

Slik gjør du klassedebatt.


Ungdomsrådet i Bydel Grorud arrangerer hvert andre år Grorud Ungdomskonferanse.

Konferansen er en prosess som innledes med kursing av elevrådsrepresentanter, som samler inn forslag fra alle elevene og holder debatter i sine klasser. Disse forslagene går så videre til elevrådsskonferanser på hver enkelt skole.

Sammen med forslag fra Fritidskonferansen, som samler innspill fra fritidsklubber, organisasjonsliv og uorganisert, eldre ungdom, ender prosessen opp i Grorud ungdomskonferanse, hvor de innsendte forslagene prioriteres og oversendes bydelsutvalget og andre relevante aktører.

Konferansen i 2012 ble en stor suksess der 1200 ungdommer fra hele bydel Grorud deltok. Dette året fikk vi besøk av H.M. Kong Harald, Ordfører Fabian Stang, samt flere viktige lokalpolitikere fra bydelen.

Har du spørsmål om Grorud ungdomskonferanse?
Send en e-post til post@aktivigrorud.no.

Her kan du se alle de prioriterte sakene fra ungdomskonferansen 2011-2017.


Datoer våren 2019

Kurs for elevrådene
Sted: Raven Romsås
Mandag 21. januar – Apalløkka skole
Tirsdag 22. januar – Bjøråsen skole
Onsdag 23. januar – Groruddalen skole

Uke 5: Klassedebatter i alle klassene

Skolekonferanser
Sted: Raven Romsås
Mandag 11. januar – Apalløkka skole
Tirsdag 12. januar – Bjøråsen skole
Onsdag 13. januar – Groruddalen skole

Fritidskonferansen
Sted: Raven Romsås
Mandag 4. mars

Grorud ungdomskonferanse
Sted: Hotell 33 på Økern
Torsdag 28. mars

 

© 2018 Aktiv i Grorud