UngMed og Grorud ungdomskonferanse


Ungdomsrådet i Bydel Grorud arrangerer hvert andre år UngMed og Grorud Ungdomskonferanse.

UngMed står for «ung medvirkning» og er en prosess som innledes med kursing av elevrådsrepresentanter, som samler inn forslag fra alle elevene og holder debatter i sine klasser. Disse forslagene går så videre til elevrådsskonferanser på hver enkelt skole.

Sammen med forslag fra Fritidskonferansen, som samler innspill fra fritidsklubber, organisasjonsliv og uorganisert, eldre ungdom, ender prosessen opp i Grorud ungdomskonferanse, hvor de innsendte forslagene prioriteres og oversendes bydelsutvalget og andre relevante aktører.

UngMed 2012 ble en stor suksess der 1200 ungdommer fra hele bydel Grorud deltok i prosessen frem mot Grorud Ungdomskonferanse. På denne konferansen fikk vi besøk av H.M. Kong Harald, Ordfører Fabian Stang, samt flere viktige lokalpolitikere fra bydelen.

Har du spørsmål om UngMed og Grorud ungdomskonferanse?
Send en e-post til post@aktivigrorud.no.

Her kan du se alle de prioriterte sakene fra ungdomskonferansen 2011-2017.

© 2018 Aktiv i Grorud