Hjelp til søknad i webcruiter

Syns du det er vanskelig å fylle ut søknadsskjemaet? Her er forklaring til noen av spørsmålene.
Trenger du mer hjelp, ta kontakt med Sadia.

Vi har også lagt ut noen veiledere på vår instagram-konto.

E-postadresse
Tips: Hvis du har søkt før, bruk samme e-postadresse som sist. Da slipper du nemlig å fylle ut CV’n din på nytt!

Bekreft e-post
Når du oppretter en ny bruker er det viktig at du bekrefter e-postadressen din ved å benytte deg av linken som du får tilsendt. Dersom du ikke bekrefter får du en feilmelding når du sender inn søknaden.

Nasjonalitet
Hvis du har et annet statsborgerskap (pass) enn norsk, velger du dét landet.

Land
Her velger du landet der du bor nå (mest sannsynlig Norge).

Juridisk kjønn
Her velger du det kjønnet som står i passet ditt.

Gyldig arbeidstillatelse for Norge
Du må ha gyldig arbeidstillatelse for å få jobb. Alle som er norske statsborgere, har fast opphold i Norge eller er fra land i EU/EØS har arbeidstillatelse. Om dette ikke gjelder deg, kan du dessverre ikke få jobb.

CV
Det er frivillig å lage eller laste opp CV. Hvis du krysser av for «jeg har ingen arbeidserfaring» og «jeg har ingen utdanning», kan du gå videre i søknadsskjemaet.

Referanser
Her kan du oppgi en tidligere arbeidsgiver/leder eller en person som kjenner deg godt, som en trener eller en lærer. Du trenger ikke fylle ut dette feltet.

Hensyn
Om du ønsker, kan du svare ja på nedsatt funksjonsevne dersom du har f. eks sterkt nedsatt syn eller hørsel, lese- eller skrivevansker, bevegelseshemminger, hjerte- eller lungeproblemer, psykiske lidelser mm. Oslo kommune er pålagt å invitere et visst antall søkere med nedsatt funksjonsevne til intervju, og dette vil hjelpe oss med å finne de søkerne. Det er helt frivillig om du vil svare på dette.

Ellers trenger du ikke krysse av for noe under hensyn.

Vedlegg
Her kan du laste opp f. eks diplomer eller attester. Det er valgfritt om du vil gjøre dette.

Kvittering
Alle får en kvittering på e-post som bekreftelse på at søknaden ble registrert. Sjekk at du har fått denne. Om du ikke finner den, se i spamfilteret på din e-postkonto. Om du ikke finner den, prøv å fylle ut på nytt.

© 2024 Aktivitets- og kulturenheten i Bydel Grorud, Oslo kommune