Hva er et spamfilter?

Hva mener vi når vi sier «sjekk spamfilteret ditt?»

Alle e-posttjenester har et filter som samler opp uønsket e-post. Dette kan sammenlignes med å ha klistremerke på postkassa hvor det står «Nei takk til uadressert reklame».

Denne funksjonen kan hete forskjellige ting ut fra om du har gmail, skolemail, outlook, hotmail osv.

Logg inn på e-postkontoen din og se etter en mappe som heter junk, spam, uønsket, søppelpost eller lignende.

Filteret er ikke helt nøyaktig, og det hender av og til at viktig e-post legger seg her. Hvis du ikke har fått bekreftelse på jobbsøknad, feriepåmelding eller lønnsslipp, sjekk om den ligger i spamfilteret ditt før du tar kontakt med oss.

Jobbsøknad: Se etter mail fra «Webcruiter»
Feriepåmelding: Se etter mail fra «Questback»
Lønnsslipp: Se etter mail fra «AgrProdHR»

Har du skrevet feil i e-postadressen du oppga ved registrering?
Den mest vanlige grunnen til at bekreftelsen ikke har kommet fram, er at e-postadressen er feil. Send inn på nytt, og vær nøye på at du skriver den riktig.


Enkelte gmail-brukere forteller også at de finner den i important-mappen, så sjekk litt rundt i alle mappene på e-postkontoen din om du ikke finner den i spamfilteret heller.

© 2024 Aktivitets- og kulturenheten i Bydel Grorud, Oslo kommune