Søk penger fra URG

Ungdomsrådet i Grorud har penger til prosjekter for og av ungdom.

Pengene deles ut til de som har lyst til å gjøre noe bra for ungdom i Bydel Grorud, for eksempel arrangere en konsert, holde kurs eller noe helt annet..
Det er ingen begrensninger på hva man kan søke penger til, men Ungdomsrådet er opptatt av at pengene skal komme flest mulig ungdommer til gode.

Fyll ut søknadsskjemaet og din søknad blir behandlet på neste møte i Ungdomsrådet.

Ta kontakt med URG på facebook eller habib.tahir@bgr.oslo.kommune.no hvis du lurer på noe.

© 2024 Aktivitets- og kulturenheten i Bydel Grorud, Oslo kommune