Regler for timelønnede

Overtid
Med mindre du har blitt eksplisitt bedt av din leder om å jobbe overtid, skal du ikke jobbe mer enn 7,5 timer på én dag eller over 37,5 timer i løpet av en uke.

Du skal heller ikke jobbe lørdager, søndager eller helligdager, om du ikke spesifikt har blitt bedt om det.

Det skal være minst 10 timer hvile mellom vaktene. Du kan altså ikke jobbe veldig sent en kveld og starte veldig tidlig dagen etter.

Helgefri
Man skal ikke jobbe to påfølgende lørdager eller søndager.

GENERELT
Du har selv ansvar for å passe på at du ikke takker ja til mer enn 7,5 timer arbeid om dagen, 37,5 timer i uka – og at det er hviletid mellom vaktene. Dette gjelder uansett om arbeidet foregår i Bydel Grorud, eller om du også jobber andre steder i Oslo kommune.

Man skal ikke forlate arbeidsstedet i arbeidstiden.

Man skal ikke jobbe mer enn oppsatt arbeidstid uten at det er avklart med leder. 

Pauser
Over 18 år: Hvis vakten din er under 5,5 timer har du ikke rett på spisepause.
Under 18 år: Hvis vakten din er under 4,5 timer har du ikke rett på spisepause.

Hvis vakten din er lengre, kan du ta spisepause. Denne er i utgangspunktet ikke lønnet, og du skal legge inn trekk for spisepause i MinGat.

Hvis du ikke kan forlate arbeidsstedet, og må være tilgjengelig under pausen, er den lønnet. Snakk med din leder for å avklare dette.


Spesielt for turer
Når man jobber på en tur/utflukt har man 7,5 timer aktivt arbeid, 4,5 timer passiv tjeneste og 3 timer pause (hvile, måltid, etc.) per dag.

Den passive tjenesten regnes inn i arbeidstiden i forholdet 1:3, slik at den samlede arbeidstid er 9 timer per dag. Natt (fra kl. 23.00 til 08.00), regnes som pause, og inngår ikke i arbeidstiden.

Turlederne har det tilsyn med ungdommene som forholdene gjør nødvendig, og avtaler fordeling av aktivt arbeid, passiv tjeneste og pauser seg imellom.

© 2024 Aktivitets- og kulturenheten i Bydel Grorud, Oslo kommune