Musikkstudio

Vi har sommerstengt og åpner igjen i uke 35. Se vårt ferietilbud.
Finn ut mer om utlån av studioutstyr.

Kontaktinfo
Send DM til fyr.aktivigrorud på instagram eller e-post til simen@aktivigrorud.no.

Alder: 10 – 20 år
Pris: GRATIS


Generelt om musikkstudio på klubbene
Maria Eva Orieta, leder på Fyrhuset musikkverksted:
maria.eva.orieta@bgr.oslo.kommune.no
Tlf: 94 16 68 49

© 2020 Aktivitetsenheten i Bydel Grorud, Oslo kommune