Hvordan vi prioriterer søkere

Hvert år er det dessverre mange flere som søker enn vi har mulighet til å gi jobb.

Derfor prioriterer vi søkere som:
-Er anbefalt av våre samarbeidspartnere på skolene, klubbene, barnevernet og NAV
-Har ekstra stort behov for arbeidserfaring eller å tjene egne lommepenger
-Har en kompetanse eller interesse som vi trenger
-Har bidratt som frivillige på fritidsklubbene

© 2024 Aktivitets- og kulturenheten i Bydel Grorud, Oslo kommune