Utleielokaler

Kinsbakken feriested
Bydel Grorud har et feriested ved Stavern i Vestfold som kan leies på døgn- eller ukesbasis.


Ammerud aktivitetshus
Leietid: 5 timer
Flerbruksrommet: 1500 kr
Møterommet: 500 kr
Klubben: 1500 kr

Ammerudklubben låner også ut gratis lokaler til bursdagsfeiring.


Utleiegårder
Se kalender for Bånkall gård, Nordtvet gård og Grorudveien 3.


Du kan kontakte hver enkelt fritidsklubb hvis du ønsker å leie lokaler til møter og kurs.

© 2018 Aktiv i Grorud