Utleielokaler

Du kan kontakte hver enkelt fritidsklubb hvis du ønsker å leie lokaler til møter og kurs.

Bydel Grorud har et feriested ved Stavern i Vestfold som kan leies på døgn- eller ukesbasis.


Nordtvet gård
Se kalender
Bestilling: 92 82 20 71

Bånkall gård
Se kalender
Bestilling: 47 90 18 89

Grorudveien 3
Se kalender
Bestilling: 46 81 21 53 (kun til møter og kurs)

© 2018 Aktiv i Grorud