Lån utstyr av oss

Her finner du en oversikt over hvilket utstyr vi låner ut.

Bærbare PC-er (alle klubbene, se åpningstider under)

Medieutstyr (GROW medielab på Ammerud, ta kontakt)

Musikkstudio (Ammerudklubben, mandager og tirsdager)

Musikkinstrumenter (Fyrhuset musikkverksted, ta kontakt)

Fritidsutstyr (Ammerudklubben, ta kontakt)

Bøker (alle klubbene, se åpningstider under)

Brettspill (Ammerudklubben og Raven Romsås)


Vi jobber med å utvikle utlånsordningen videre. Ta kontakt på utlan@aktivigrorud.no om du har gode ideer til hva en utlånsbank burde inneholde.

© 2020 Aktivitetsenheten i Bydel Grorud, Oslo kommune