Lån utstyr av oss

Her finner du en oversikt over hvilket utstyr vi låner ut.

Fritidsutstyr (åpent hver torsdag)

Bærbare PC-er (åpent hver torsdag eller ta kontakt med en av klubblederne)

Medieutstyr (ta kontakt med utlan@aktivigrorud.no)

Musikkstudio (ta kontakt med utlan@aktivigrorud.no)

Musikkinstrumenter (ta kontakt med fyr@aktivigrorud.no)

Bøker (stikk innom på klubben)

Brettspill (stikk innom på klubben)

 


Vi jobber med å utvikle utlånsordningen videre. Ta kontakt på utlan@aktivigrorud.no om du har gode ideer til hva en utlånsbank burde inneholde.

© 2020 Aktivitetsenheten i Bydel Grorud, Oslo kommune