Lån utstyr av oss

Her finner du en oversikt over hvilket utstyr vi låner ut.

Bærbare PC-er (alle klubbene)

Medieutstyr (GROW medielab på Ammerud)

Musikkstudio (Ammerudklubben)

Musikkinstrumenter (for medlemmer på Fyrhuset musikkverksted)

Fritidsutstyr (Ammerudklubben)

Bøker (alle klubbene)


Vi jobber med å utvikle utlånsordningen videre. Ta kontakt på utlan@aktivigrorud.no om du har ideer til ting vi burde låne ut.

© 2020 Aktivitetsenheten i Bydel Grorud, Oslo kommune