Utlånsbank

Her finner du en oversikt over hvilket utstyr vi låner ut.

Fritidsutstyr på Ammerudklubben (åpent hver torsdag)

Vintersportsutstyr på Romsås (åpent mandager og torsdager i sesongen)

Bærbare PC-er på alle klubbene (åpent hver torsdag eller ta kontakt med en av klubblederne)

Medieutstyr på Ammerudklubben (ta kontakt med utlan@aktivigrorud.no)

Musikkstudio på Ammerudklubben (ta kontakt med utlan@aktivigrorud.no)

Musikkinstrumenter på Fyrhuset (ta kontakt med fyr@aktivigrorud.no)

Bøker på alle klubbene (stikk innom på klubben)

Brettspill på alle klubbene (stikk innom på klubben)

 


Vi jobber med å utvikle utlånsordningen videre. Ta kontakt på utlan@aktivigrorud.no om du har gode ideer til hva en utlånsbank burde inneholde.

© 2022 Aktivitets- og kulturenheten i Bydel Grorud, Oslo kommune