Ung hjelper eldre

Ung hjelper eldre tilbyr jobberfaring til ungdom mellom 15 og 18 år. Arbeidsoppgavene går ut ut på å være besøksvenn og å finne på hyggelige aktiviteter sammen med eldre. Noen jobber også som besøksvenner på sykehjem eller som aktivitetsledere på Grorudhuset (eldresenteret på Kalbakken).

Ungdommene er ansatt i Oslo kommune og får den opplæring som trengs for å utføre både de praktiske og sosiale sidene ved arbeidet.

Klikk her for å søke jobb i Ung hjelper eldre

© 2020 Aktivitetsenheten i Bydel Grorud, Oslo kommune