Oversikt over andres tilbud og tjenester

BYDELENS ØVRIGE TILBUD TIL BARN OG UNGE
Se vår bydelskatalog hvor du finner alle bydelens tilbud til barn, unge og deres familier. Du kan også finne fram via Oslo kommunes hjemmesider.


OPPSØKENDE TEAM
Oppsøkende team er trygge voksne som jobber for at barn og unge 10 – 23 år i Bydel Grorud skal ha det bra. Vi har taushetsplikt og det er frivillig og trygt å ha kontakt med oss.
Les mer om Oppsøkende team


SKOLENE I BYDEL GRORUD ER NÆRMILJØSKOLER
Skolen skal være sentral i nærmiljøet og fungere som en møteplass i og utenfor skoletiden. Flere av bydelens funksjoner er plassert på skolen slik at de lettere kan samarbeide med skole, foresatte og frivillige om å skape et helhetlig tilbud for elever og familiene deres. Målet er at alle i bydelen oppleve et trygt og godt nærmiljø hvor barn, foresatte, skole, bydel og frivillige står sammen (om å skape et godt oppvekstmiljø). Dette kaller vi en Nærmiljøskole.

Bydelens funksjoner på skolen

Nærmiljøskolekoordinatoren på skolen er ansatt av bydelen i Aktivitets- og kulturenheten, med plass på skolen. Målet for denne stillingen er å etablere partnerskap med frivillige, nærmiljø, foresatte og idrettslag mtp. å skape aktivitet for elevene på skolen før og etter skoletid. Nærmiljøskolekoordinator skal være brobygger og bindeledd mellom skole, bydel og nærmiljøet.

Les mer om nærmiljøskolekoordinatorene her

Barnevernskonsulenten på skolen er ansatt av bydelen i barnevernet med plass på skolen. Barnevernskonsulenten kan gi råd, veiledning og hjelp til familier eller barn som strever før problemene vokser seg store.

Barnevernkonsulenten i skolen jobber for at flere familier skal bli kjent med og bruke bydelens ulike hjelpetjenester på et tidlig tidspunkt.

Les mer om barnevernskonsulenter i skole her


FRITIDSTILBUD
Ung Fritid en digital oppslagstavle hvor frivillige organisasjoner kan legge ut fritidsaktiviteter for barn og unge. Se alle fritidsaktiviteter registrert i Bydel Grorud.


 

 

© 2023 Aktivitets- og kulturenheten i Bydel Grorud, Oslo kommune