Vil du snakke med noen på klubben?

Ammerudklubben – 94 01 05 04
Onsdag og fredag 18:00- 20:00 

Kalbakkenklubben – 41 23 93 76
Tirsdag og torsdag 18:00 – 20:00

Raven Romsås – 98 67 51 14
Tirsdag, onsdag og torsdag 18:00 – 20:00 

Fyrhuset musikkverksted – 94 16 68 49
Tirsdag og onsdag 15:00 – 18:00

© 2018 Aktiv i Grorud