Sommerjobb

Hver sommer gir vi en eller to ukers sommerjobb til ca 60 ungdommer. Arbeidsoppgavene kan være barnehage, butikk, sykehjem eller med å rydde bydelens gater og parker.

Arbeidet foregår fem timer om dagen (mandag til fredag) fem dager i uka, enten i starten eller slutten av sommerferien. Du blir ansatt i Oslo kommune og lønnes etter kommunens satser.

Du må være mellom 14 og 19 år og bo eller gå på skole i Bydel Grorud for å få sommerjobb.
Sommerjobbene legges ut på disse sidene våren 2019.


Følg med her på våre nettsider og på facebook for informasjon om ledig sommerjobb.

Kontakt
Faiza Naeema
95 17 23 22
faiza.naeema@bgr.oslo.kommune.no
PM til Faiza på facebook


Sommerjobb er støttet av Barne-, ungdoms- og familiedirektoratet og Bydel Grorud.

© 2018 Aktiv i Grorud