Søk støtte til prosjekter

Har du en god idé til et fritidstilbud eller en møteplass som kan bidra til å inkludere flere som ellers ikke hadde hatt mulighet til å være med?

13. desember er det søknadsfrist på to støtteordninger fra Bufdir som handler om nettopp dette.

Finn ut mer
Nasjonal tilskuddsordning for å inkludere barn og unge
Barne- og ungdomstiltak i større bysamfunn – åpne møteplasser

Kontaktperson for søkere til tilbud i Bydel Grorud
Tonje Brustuen
904 14 742
tonje.brustuen@bgr.oslo.kommune.no

© 2018 Aktiv i Grorud