Smittevern på klubbene

Alle deltagere må registrere seg med fullt navn, mobilnummer og kontaktinfo til foresatte.

Vi har en maksgrense på 20 personer på alle våre junioraktiviteter, og maks 10 på aktiviterer for ungdom over 8. trinn. Enkelte aktiviteter har lavere antall deltagere på grunn av størrelse på rommene eller andre hensyn.

Lokalene er soneinndelt der det er mulig, slik at deltagere fra ulike aktiviteter ikke kommer i kontakt med hverandre.

Hvis man ikke kan holde 1 meter avstand skal man bruke munnbind. Alle ungdom over 16 år må ha med eget munnbind. Unge under 16 år kan få utdelt munnbind om de ikke har med selv. Barn under 12 år trenger ikke bruke munnbind.

Det er ikke matservering på klubben inntil videre.

Forøvrig gjelder råd om god hånd- og hostehygiene, samt oppfordringen om å være hjemme om man har symptomer på covid-19.

Se også smittevernveileder for Aktivitetsenheten.

© 2020 Aktivitetsenheten i Bydel Grorud, Oslo kommune