Priser

PRISER
Det er gratis å bruke klubbene, men kjøp av varm mat koster litt penger.
Fyrhuset koster 550 kr i semesteret.
Turene i ferieklubben har en lav egenandel.

© 2018 Aktiv i Grorud