Oppsøkende team

Hvem er Oppsøkende team?
Oppsøkende team er trygge voksne som jobber for at barn og unge 10 – 23 år i Bydel Grorud skal ha det bra. Vi har taushetsplikt og det er frivillig og trygt å ha kontakt med oss.

Vår jobb er å være der for deg når du trenger det. Du finner oss på vårt kontor i Ammerud aktivitetshus eller ute på skolen, klubben, kjøpesenteret og i nabolaget.

Lurer du på noe, ta kontakt! Husk, ingen spørsmål er for små eller store.

Du kan bruke oss til:
-Motivasjon til skole, jobb eller fritidsaktiviteter
-Å øve på jobbintervju, skrive CV og jobbsøknad
-Å være brobygger mellom ungdom og hjelpeapparatet
-Samtaler om rus, seksualitet, fysisk og psykisk helse, m.m.
-Råd og veiledning til det du måtte trenge

Stikk innom på Åpen dør
Hver onsdag 17:00 – 19:30 på Ammerudklubben, inngang B

Kontaktinfo
Betol: 94 01 21 44
Ida: 47 66 51 35

PM: facebook eller instagram
E-post: oppteam@bgr.oslo.kommune.no

Adresse
Ammerudhellinga 47B, samme bygg som Ammerudklubben


ARBEIDSTID OPPSØKENDE TEAM
Mandag 09:00 – 16:30
Tirsdag 09:00 – 16:30
Onsdag 16:00 – 23:30
Torsdag 10:00 – 17:30
Fredag 16:00 – 23:30

Vi er ikke alltid på kontoret. På dagvaktene er vi innimellom ute på skolene, på kveldsvaktene er vi ute og går i bydelen. Ring oss for å lage en avtale!

© 2021 Seksjon for Aktivitet og kultur i Bydel Grorud, Oslo kommune