Oppsøkende team

Oppsøkende team – Utekontakten i Bydel Grorud

Oppsøkende team er trygge voksne som jobber for at barn og unge 10 – 23 år i Bydel Grorud skal ha det bra. Vi har taushetsplikt og det er frivillig og trygt å ha kontakt med oss.

Vår jobb er å være der for deg når du trenger det. Du finner oss på vårt kontor i Ammerud aktivitetshus eller ute på skolen, klubben, kjøpesenteret og i nabolaget.

Lurer du på noe, ta kontakt! Husk, ingen spørsmål er for små eller store.

Du kan bruke oss til:
-Motivasjon til skole, jobb eller fritidsaktiviteter
-Å øve på jobbintervju, skrive CV og jobbsøknad
-Å være brobygger mellom ungdom og hjelpeapparatet
-Samtaler om rus, fysisk og psykisk helse, m.m.
-Råd og veiledning til det du måtte trenge

Stikk innom på Åpen dør:
Hver onsdag 18:00 – 20:00 på Ammerudklubben, inngang B

Kontaktinfo
Ida: 47 66 51 35
Martine: 94 01 21 44

PM: facebook eller instagram
E-post: oppteam@bgr.oslo.kommune.no

Adresse
Ammerudhellinga 47B, samme bygg som Ammerudklubben

© 2023 Aktivitets- og kulturenheten i Bydel Grorud, Oslo kommune