Om søknadsprosessen

Slik er søknadsprosessen

1. Fyll ut søknadsskjema på nett før 31. mars kl 23:00.
Søknader som kommer inn etter fristen, blir slettet.
Trenger du hjelp til å fylle ut skjemaet? Stikk innom en av klubbene!

2. Ca halvparten av søkerne blir 8. april valgt ut til å sende utvidet søknad.
Frist for å levere denne er 19. april.

2. Noen blir i neste trinn (3. mai) valgt til å komme på gruppeintervju.
Disse holdes mellom 6. og 10. mai

3. Siste trinn er individuelle intervju.
Hvis du går videre hit, får du vite det 13. mai.
Disse holdes mellom 14. og 31. mai

4. Ca 120 ungdommer får jobb.
Du får svar 7. juni om du har fått jobb eller ikke.

Kontakt
Faiza Naeema
95 17 23 22
faiza.naeema@bgr.oslo.kommune.no
PM til Faiza på facebook

© 2018 Aktiv i Grorud