Om KunstLAB

Rett før pandemien startet fikk vi prosjektstøtte fra Sparebankstiftelsen til å gjøre et kunstløft på fritidsklubbene. Vi ville ikke bruke opp alle pengene i en periode der det var så vanskelig å gjøre aktiviteter, så vi har hatt en langsom start. Men nå er vi klare til å starte på ordentlig!

Vi har kalt prosjektet “KunstLAB”, fordi det skal være et laboratorium hvor vi skal klekke ut gode idéer. Derfor er det ikke helt bestemt hva prosjektet skal bli – det må dere ungdommer være med og bestemme.

Kunstaktiviteter på klubbkveldene
Vi vil utvikle flere kreative aktiviteter på klubbkveldene, spesielt som er attraktive for ungdommer, da hobbytilbudet i dag er mest populært på juniorklubben. En viktig del av dette er å lage en veileder/meny som vi kan bruke som en del av årshjulet vårt.

Lage kunst
Vi vil at veggene på klubbene skal være levende gallerier, skapt av ungdommene selv. Vi vil også legge til rette for at ungdom lager kunst utendørs, og stiller ut f. eks på lysvandringen og UKM.

Oppleve kunst 
Vi vil at ungdom skal oppleve kunst, enten det er i muséer og gallerier, eller ved å besøke kunstnere i sine atelierer. Dette starter vi med allerede i sommer – meld deg på utfluktene i ferieprogrammet!

Samarbeide og få nye venner
Vi ønsker å samarbeide på tvers av klubbene og eksterne aktører på kunstfeltet, slik at ungdom som har lignende interesser kan bli kjent med hverandre og knytte nettverk.

ArtWork
Vi vil integrere kunstprosjektet i Jobb for ungdom, og utvikle jobbtyper der ungdom som deltar på kurs og workshops hos oss kan bruke det de har lært i våre jobber. Slik kan vi gi ungdom en mulighet til å tjene penger på hobbyen sin. Dette har vi allerede startet på, tre ungdommer har i vinter jobbet som assistenter på hobbyrommene på klubbene.


Prosjektleder
Rafael Eish
47 45 23 11
rafael@aktivigrorud.no
kunst.aktivigrorud på Instagram

© 2023 Aktivitets- og kulturenheten i Bydel Grorud, Oslo kommune