Musikk for nybegynnere

Fyrhuset musikkverksted tilbyr musikkundervisning, øvingslokaler og musikkstudio. Sommerkurset er for nybegynnere i alderen 10-20 år.

Her får du individuelle timer i gitar, bass, piano, vokal eller trommer. De to første dagene er det lagt opp til individuell undervisning. Den tredje dagen blir det samspill, det betyr at du får undervisning med andre.

Det er få plasser så vær raskt ute med å melde deg på!

Dato
Hold av 11., 12. og 13. august. Vi avtaler klokkeslett senere.

Påmelding
Send DM til fyrhusetmusikkverksted på insta eller e-post til maria.eva.orieta@bgr.oslo.kommune.no

© 2018 Aktiv i Grorud