Kontaktinfo

Ammerudklubben
41 60 83 55
amd@aktivigrorud.no


Kalbakkenklubben
92 22 93 24
klb@aktivigrorud.no


Raven Romsås
98 67 51 14
rms@aktivigrorud.no


Fyrhuset musikkverksted
97 46 18 34
fyr@aktivigrorud.no
Maria på Facebook


GROW medielab
90 41 47 42
grow@aktivigrorud.no


Oppsøkende team


Ferieklubben
41 23 93 76
ferie@aktivigrorud.no


Ungdomsfabrikken, Sommerjobb og Ung hjelper eldre
95 17 23 22
faiza.naeema@bgr.oslo.kommune.no
Faiza på facebook


Søndagskafeén
morad@aktivigrorud.no


Etter skoletid
47 90 79 87
sannia.afzal@bgr.oslo.kommune.no
Sannia på facebook


Utleie Kinsbakken
47 66 51 35
ida.johnsen@bgr.oslo.kommune.no
Ida på facebook


Redaktør for Aktiv i Grorud
Tonje Brustuen
90 41 47 42
tonje@aktivigrorud.no
Tonje på facebook


Leder for Aktivitetsenheten
95 44 98 85
habib.tahir@bgr.oslo.kommune.no


Andre henvendelser
post@aktivigrorud.no

© 2018 Aktiv i Grorud