Klubbkvelder

Programmet gjelder fra 4. januar og ut februar i første omgang.
Maks 10 ungdommer kan få plass på hver kveld. Først til døra kommer inn. Velkommen!

Finn mer info om klassekveldene her.

© 2020 Aktivitetsenheten i Bydel Grorud, Oslo kommune