Klarer Romsås å stille med mat fra 20 land?


I tillegg til at hun er arrangørgruppas leder for mat og kultur, har Suaad lenge jobba frivillig på hudpleierommet på Raven, og på dagen studerer hun til barnehagelærer.

På den første idèmyldringen med ungdommene sa de klart fra at Romsås kulturfestival skulle være et sted hvor alle kunne vise fram sine røtter. Matkultur er ekstra spennende i denne forbindelse, sier Suaad – for det er noe som bringer mennesker sammen.

I bydelen vår bor det folk med bakgrunn fra ca. 150 forskjellige land. Suaad har satt seg som mål å verve minst 20 av dem til å bidra med sine nasjonalretter på Romsås kulturfestival i slutten av april.

Hun ønsker seg derfor kontakt med foreldre som kan bidra til matlaging og sponsorer som kan stå for råvarer og andre ting som trengs til matservering. Og selvfølgelig ungdommer til å hjelpe til. Skriv PM til RMS kulturfestival på facebook om du vil være med og sette Romsås på kartet.

Ikke så interessert i mat? Bidra i en av de andre gruppene, da vel!

© 2018 Aktiv i Grorud