Jobb for ungdom 2023

Alle som får tilbud om sommerjobb har fått info på SMS.

Hvis vi får ledige jobber, velger vi fra ventelista. Du trenger ikke kontakte oss.

Du som får jobb etter skoletid på høsten får svar senest 1. september.

Dette må du ordne før jobben starter.


KONTAKTINFO
sadia.shafi@bgr.oslo.kommune.no
47 40 56 36 60


HVEM KAN SØKE?
Du må være mellom 14 og 19 år og bo eller gå på skole i Bydel Grorud for å bli ansatt i ungdomsjobbene.

Vi kan gjøre unntak fra denne regelen om du har en spesiell tilknytning til bydelen. Hvis dette gjelder deg, fyll ut søknaden og send en e-post til jfu@bgr.oslo.kommune.no med beskrivelse av din tilknytning til Bydel Grorud.

Du kan søke mens du fortsatt er 13, men du må ha fylt 14 år før du begynner å jobbe.


NÅR OG HVOR MYE JOBBER JEG?
Under sommerjobb jobber du vanligvis mandag til fredag 5 timer per dag i to uker.
• Periode 1: uke 26/27
• Periode 2: uke 28/29
• Periode 3: uke 32/33

Om du får deltidsjobb etter skoletid varierer det hvor mye du jobber, ut fra alder og type arbeidsplass. Det kan være mellom 2 og 5 timer i uka.


HVOR MYE TJENER MAN?
Hvor mye du tjener, kommer an på hvor gammel du er:
• 14-16,5 år: ca kr 154 per time
• 16,5-17 år: ca kr 158 per time
• 17-17,5 år: ca kr 162 per time
• 17,5-18 år: ca kr 166 per time
• Over 18 år: ca kr 200 per time


HVA SLAGS JOBBER TILBYR DERE?
Vi tilbyr mange forskjellige jobbtyper. I søknadsskjemaet skal du krysse av for hvilken jobb du har aller mest lyst på. Vi kan ikke garantere at du får tilbud om førstevalget ditt, men vi kommer til å legge vekt på det når vi skal velge ut søkere.

• Barnehage
• Lede aktiviteter for barn og unge
• Leksehjelp
• Butikk
• Rusken: rydde bydelens gater og parker
• Praktiske oppgaver: snekring, maling osv
• Besøksvenn for eldre
• UngDyrk: planting og dyrking
• GROW medielab: media/foto/video
• KunstLAB: kunst/dekorasjon/kreative oppgaver
• Sykkelverkstedet: reparasjon og stell av sykler
• Lage eller servere mat


HVORDAN VELGER DERE UT HVEM SOM FÅR JOBB?
Hvert så er det mange flere som søker enn vi har mulighet til å gi jobb. Vi må derfor gjøre noen vanskelige valg.

I 2023 prioriterer vi søkere som:
• er anbefalt av våre samarbeidspartnere på skolene, klubbene, barnevernet og NAV
• har ekstra stort behov for arbeidserfaring eller å tjene egne lommepenger
• har en spesiell kompetanse, erfaring eller interesse som vi trenger
• har bidratt som frivillige på fritidsklubbene

I tillegg prøver vi å passe på at jobbene fordeles utover hele bydelen, og at det er en rettferdig fordeling i kjønn og alder.


TALL JOBB FOR UNGDOM 2023
Antall søkere: 785
Antall som var på intervju: 369
Antall som får sommerjobb: ca 240
Antall som får deltidsjobb (oppstart september): ca 50

© 2023 Aktivitets- og kulturenheten i Bydel Grorud, Oslo kommune