Jobb for ungdom 2023

Søknadsfristen har nå gått ut. Hvis du går videre til intervju, får du invitasjon på SMS senest 29. mars.

FÅR JEG MELDING HVIS JEG IKKE GÅR VIDERE TIL INTERVJU?
Avslag sendes på SMS senest 1. april. Hvis noen trekker seg fra intervju eller ikke kan ta jobben de blir tilbudt, kan det hende vi må gjøre flere intervjuer. Det kan derfor hende at du har en ny sjanse, selv om du ikke gikk videre i første runde.

NÅR FOREGÅR INTERVJUENE?
Intervjuene gjøres 3. og 4. april på dagtid og 13. april på kveldstid. Info om tid og sted står i meldingen du får.

NÅR FÅR JEG VITE OM JEG HAR FÅTT JOBB?
• Du som har søkt sommerjobb får vite om du har fått jobb senest 1. mai
• Du som har søkt kveldsjobb får svar senest 1. september

NYTTIGE TIPS
Finn ut hva du må ordne hvis du får jobb.


KONTAKTINFO
Kom innom Ammerudklubben torsdager 17:00 – 19:00 (inngang B)
Følg jobb.aktivigrorud for nyheter og tips om våre og andres jobber.

Kontaktinfo
Kamaria Hussein (prosjektleder)
95 17 23 22
kamaria.abdurahman.hussein@bgr.oslo.kommune.no

Anna Julia Krynicka (jobbveileder)
Tlf kommer
anna.julia.krynicka@bgr.oslo.kommune.no

Subair Yusuf Ahmed (jobbveileder)
Tlf kommer
subair.yusuf.ahmed@bgr.oslo.kommune.no


HVEM KAN SØKE?
Du må være mellom 14 og 19 år og bo eller gå på skole i Bydel Grorud for å bli ansatt i ungdomsjobbene.

Vi kan gjøre unntak fra denne regelen om du har en spesiell tilknytning til bydelen. Hvis dette gjelder deg, fyll ut søknaden og send en e-post til kamaria.abdurahman.hussein@bgr.oslo.kommune.no med beskrivelse av din tilknytning til Bydel Grorud.

Du kan søke mens du fortsatt er 13, men du må ha fylt 14 år før du begynner å jobbe.


NÅR OG HVOR MYE JOBBER JEG?
Under sommerjobb jobber du vanligvis mandag til fredag 5 timer per dag i to uker.
• Periode 1: uke 26/27
• Periode 2: uke 28/29
• Periode 3: uke 32/33

Om du får deltidsjobb etter skoletid varierer det hvor mye du jobber, ut fra alder og type arbeidsplass. Det kan være mellom 2 og 5 timer i uka.


HVOR MYE TJENER MAN?
Hvor mye du tjener, kommer an på hvor gammel du er:
• 14-16,5 år: ca kr 154 per time
• 16,5-17 år: ca kr 158 per time
• 17-17,5 år: ca kr 162 per time
• 17,5-18 år: ca kr 166 per time
• Over 18 år: ca kr 200 per time


HVA SLAGS JOBBER TILBYR DERE?
Vi tilbyr mange forskjellige jobbtyper. I søknadsskjemaet skal du krysse av for hvilken jobb du har aller mest lyst på. Vi kan ikke garantere at du får tilbud om førstevalget ditt, men vi kommer til å legge vekt på det når vi skal velge ut søkere.

• Barnehage
• Lede aktiviteter for barn og unge
• Leksehjelp
• Butikk
• Rusken: rydde bydelens gater og parker
• Praktiske oppgaver: snekring, maling osv
• Besøksvenn for eldre
• UngDyrk: planting og dyrking
• GROW medielab: media/foto/video
• KunstLAB: kunst/dekorasjon/kreative oppgaver
• Sykkelverkstedet: reparasjon og stell av sykler
• Lage eller servere mat


HVORDAN VELGER DERE UT HVEM SOM FÅR JOBB?
Hvert så er det mange flere som søker enn vi har mulighet til å gi jobb. Vi må derfor gjøre noen vanskelige valg.

I 2023 prioriterer vi søkere som:
• er anbefalt av våre samarbeidspartnere på skolene, klubbene, barnevernet og NAV
• har ekstra stort behov for arbeidserfaring eller å tjene egne lommepenger
• har en spesiell kompetanse, erfaring eller interesse som vi trenger
• har bidratt som frivillige på fritidsklubbene

I tillegg prøver vi å passe på at jobbene fordeles utover hele bydelen, og at det er en rettferdig fordeling i kjønn og alder.

© 2023 Aktivitets- og kulturenheten i Bydel Grorud, Oslo kommune