Vi ser etter frivillige krefter!

Nærmiljøskolene ønsker å komme i kontakt med frivillige organisasjoner i Bydel Grorud. Målet er at bydel, skolene, idrettslag og frivillige krefter samarbeider om å tilby aktiviteter og bruker skolenes arena som en møteplass. Sammen ønsker vi å skape gode og inkluderende møteplasser og aktiviteter for barn, unge og deres foresatte.

Vi ønsker å få en bredere oversikt over hvilke frivillige organisasjoner vi har som potensielle samarbeidspartnere i bydel Grorud. Hvis din frivillige organisasjon ønsker å bidra inn mot nærmiljøskolen, så ønsker vi å ha en dialog.

Vi gleder oss til å komme kontakt med din frivillige organisasjon. Vi ser frem til å se på mulighetene for samarbeid mellom bydel, skole og frivillige krefter på hvordan man sammen kan skape gode aktiviteter og møteplasser for barn og unge og deres foresatte!

Ta kontakt med Habib Tahir, seksjonsleder for Aktivitets- og kulturenheten om dette er interessant for din organisasjon!
aktivitetsenheten@bgr.oslo.kommune.no


Grorudmodellen handler om å skape en Nærmiljøskole. Det er et forpliktende og sømløst samarbeid mellom skolene, nærmiljø og bydelens tjenester.

© 2023 Aktivitets- og kulturenheten i Bydel Grorud, Oslo kommune