Foreldreveiledning

Er du mamma eller pappa til ungdom du er bekymret for? 

Mange familier må nå leve tettere sammen enn det de er vant med. Dette kan være greit, men det kan også føre til at vi blir frustrerte.

Vår foreldreveileder er tilgjengelig tirsdag og fredag 10:00 – 12:00. 

Tlf: 90 59 46 32
E-post: rajmohan.rani@bgr.oslo.kommune.no

© 2018 Aktiv i Grorud