Festivaluka 2019

Festivaluka er Bydel Groruds største kulturfestival. Den består av en rekke store og små arrange­menter hver dag i en hel uke. Målgruppen er barn, unge og familier. Tanken bak festivalen er å vise frem det store mangfoldet av kulturelle tilbud som finnes i bydelen.

Festivaluka er ikke et kommunalt arrangement, men et samarbeid mellom ulike lokale krefter etter initiativ fra bydelens fritidsklubber. Alle kan bidra; skoler, borettslag og velforeninger, sangkor og korps, idrettslag, barnehager, næringsliv, bibliotek, frivillige lag og organisasjoner.

Festivaluka i år går fra 7. til 16. juni.
Slik kan du bidra:

Delta med et eget arrangement i Festivalprogrammet

Delta med en stand, et show eller noe helt annet på et av arrangementene

Stille opp som frivillig

Når årets program er på plass vil plakater og program bli delt ut over hele bydelen. Ta kontakt med festivalansvarlig Ingrid Romundset dersom du har spørsmål eller ønsker å være med i Festivaluka 2019!

Mob: 41 60 83 55
Epost: festivaluka@aktivigrorud.no

© 2018 Aktiv i Grorud