Festivaluka

Festivaluka er Bydel Groruds største kulturfestival. Den arrangeres i 2021 for åttende gang og består av en rekke store og små arrange­menter hver dag i den siste uka før sommerferien. Målgruppen er barn, unge og familier.

Tanken bak festivalen er å vise frem det store mangfoldet av kulturelle tilbud som finnes i bydelen.

Festivaluka er ikke et kommunalt arrangement, men et samarbeid mellom ulike lokale krefter etter initiativ fra bydelens fritidsklubber. Alle kan bidra; skoler, borettslag og velforeninger, sangkor og korps, idrettslag, barnehager, næringsliv, bibliotek, frivillige lag og organisasjoner.

Vil du bidra i Festivaluka? Ta kontakt med festivalsjefen!
Epost: festivaluka@aktivigrorud.no

 

 

© 2020 Aktivitetsenheten i Bydel Grorud, Oslo kommune