Annonsere i feriebrosjyren

Tilbyr din organisasjon ferieaktiviteter for barn og unge?
I forkant av skoleferiene lager vi en brosjyre som distribueres i 3000 eksemplarer. Om din organisasjon ønsker en plass i programmet, meld inn din aktivitet før fristen.

Frister 

-Sommerferien 2022: onsdag 9. mars
-Høstferien 2022: onsdag 3. august
-Vinterferie 2023: onsdag 4. januar

Aktivitetene må være:
-Gratis
-Foregå i Bydel Grorud, eller ha som primærmålgruppe deltagere 10 – 20 år som bor, går på skole eller har tilknytning til Bydel Grorud

Andre type tilbud
Vi kan også tilby gratis annonseplass for tilbud til barn og unge som ikke foregår i feriene. Om du ønsker å ha med noe i brosjyren som ikke er et ferietilbud, ta kontakt med Tonje Brustuen på tonje@aktivigrorud.no.


Tilbake til Ferieklubben i Bydel Grorud

© 2022 Aktivitets- og kulturenheten i Bydel Grorud, Oslo kommune