Dialogarbeid


Aktiv i Grorud startet med dialogarbeid i kjølvannet av Gazademonstrasjonene i Oslo 2009. Vi var bekymret over medias framstilling med trusselbilder, ekstremisme, terror og fremmedfrykt, og så at ungdom trengte et forum for å prate om tabubelagte temaer.

Vi ønsket å bidra til å flytte samtaler som ellers foregår i lukkede chatgrupper og nettfora ut i offentligheten, og gi ungdom trygghet til å være åpne om tanker og følelser de kanskje synes er vanskelig. Dermed reiste vi på studietur for å lære av andres erfaringer og skaffe oss dialogverktøy vi kunne ta med hjem.

Sammen med Ungdomsrådet, Salto, lokalpolitikere og representanter fra politiet har vi siden oppstarten i 2009 reist til både til København, Malmø, Gøteborg, Lillehammer og Paris.

Dialogarbeidet skal gi ungdom en trygg plattform hvor de kan prate om tabubelagte temaer, stereotypier og fordommer. Derfor benytter vi oss av ung-til-ung metodikk, hvor ungdom fra Ungdomsrådet i Grorud arrangerer og gjennomfører dialogmøtene. Målet er at de skal kunne argumentere og forklare sine synspunkter i vanskelige temaer, men samtidig lære å se saker fra andres perspektiv, lytte og sette seg inn i komplekse problemstillinger.

Dialogmøtene er en populær arena. Hittil har vi tatt opp temaer som ekstremisme, radikalisering og psykisk helse. I fjor inviterte vi Ullern ungdomsråd til å prate om fordommer mot både vestkant og østkantungdom i Oslo.

Dialogmøtene handler om å bringe ungdommer med ulik bakgrunn og meninger sammen og er morsomme, lærerrike og spennende møter mellom engasjerte ungdom.

Kontaktinfo
tlf: 95 44 98 85
post@aktivigrorud.no

© 2023 Aktivitets- og kulturenheten i Bydel Grorud, Oslo kommune