Vil du opptre på klubben?

Driver du med musikk, dans eller noe annet du vil vise frem og har lyst til å opptre på fritidsklubbene eller på våre fellesarrangementer?

Ta kontakt med klubblederne!

© 2023 Aktivitets- og kulturenheten i Bydel Grorud, Oslo kommune