Bli med i Festivaluka

Har du lyst til å bli med på et eksisterende arrangement i Festivaluka?
Send inn svar på spørsmålene under til festivaluka@aktivigrorud.no.

Navn på gruppe/artist/organisasjon/lag/frivillig    

Hvilket arrangment ønsker du å delta på?

Hva vil du bidra med?

-Underholdning (dans, musikk, teater etc)
-Salg av mat (f.eks til inntekt for lag)
-Aktiviteter (ansiktsmaling, aktiviteter for barn etc)
-Stand (info/promo av organisasjon etc gjerne i kombinasjon med aktivitet)
-Konkurranse (utlodning etc)

Hva trenger du av utstyr?
Mikrofoner, strøm, bord/telt etc    

Mer info
Hvor kan man finne mer info om gruppe/artist/organisasjon/lag/frivillig?
(nettside, Facebook, kontaktinfo etc)    

Bilder/logoer
Har dere bilder med høy oppløsning som kan brukes til å promotere bidraget på Festivalukas facebookside og i brosjyrer etc? Husk å gi info om kreditering og brukstillatelser/begrensninger    

Kontaktperson
Oppgi kontaktinfo til intern bruk, denne vil ikke publiseres.
-Navn
-Telefon
-Epost    

Tilbake til Festivaluka

© 2018 Aktiv i Grorud