Åpningstider, priser og aldersgrenser

Åpningstider
Klubbene har sommerstengt og åpner igjen i uke 34.
Vi har alltid stengt hvis klubbkveld er på en helligdag (rød dag i kalenderen).

Se vårt ferietilbud.


PRISER
Det er gratis å bruke klubbene
Fyrhuset koster 550 kr i semesteret.
Noen av turene i ferieklubben har en lav egenandel.


ALDERSGRENSER
Juniorklubbene: 5. – 7. trinn
Ungdomsklubbene: 8. trinn – 18 år*
Oppsøkende team: 10 – 23 år
Fyrhuset musikkverksted: 10 – 20 år
GROW medielab: 13 – 20 år
Helsestasjon for ungdom: 13 – 23 år
Søndagskafeèn: 18+

*Etter at du har fylt 19 år kan du dessverre ikke gå på klubben lenger.

© 2020 Aktivitetsenheten i Bydel Grorud, Oslo kommune