Aldersgrenser på klubbene

Klubbkveld for junior
5. – 7. trinn

Klubbkveld for ungdom
8. trinn – 18 år (når du har fylt 19 er du for gammel)
*NB denne aldersgrensen gjelder også for lørdagsklubben på Ammerud med virkning fra 6. november 2021.

Leksekafé RMS
5. trinn – 18 år (når du har fylt 19 er du for gammel)

Leksekafé AMD
10. trinn – 18 år (når du har fylt 19 er du for gammel)

Musikkstudio på klubbene
10 – 20 år. Når du har fylt 21 er du for gammel.
NB for å bruke musikkstudio på en klubbkveld må du være innenfor aldersgrensen som gjelder den kvelden. 

Fyrhuset musikkverksted
10 – 20 år. Unntak kan gjøres etter du har fylt 21 om du f. eks spiller i et band hvor de andre medlemmene er innenfor aldersgruppen, eller i andre spesielle tilfeller.

Oppsøkende team
10 – 23 år. Når du har fylt 24 er du utenfor Oppsøkende team sin målgruppe. 

GROW medielab
13 – 20 år er vår hovedmålgruppe, men ungdom kan låne utstyr fram til du fyller 24 år.

Søndagskafeèn på Romsås
Du må ha fylt 18 år for å delta på Søndagskaféen.

Jobb for ungdom
14 – 19 år (etter du har fylt 20 kan du ikke jobbe i våre ungdomsjobber lenger).

Ferieklubben
Ulike turer har ulike aldersgrenser. Etter at du har fylt 19 år kan du dessverre ikke delta på turene i Ferieklubben, med mindre det spesifikt står at aktiviteten er for din aldersgruppe.

Tilbud til yngre barn?
Vi får ofte spørsmål om hvorfor vi ikke har tilbud for yngre barn. Bydel Grorud er organisert slik at Aktivitetsenheten hovedsaklig har tilbud til aldersgruppen 5. trinn – 20 år, mens yngre barn ligger utenfor vårt ansvarsområde.

Geografiske begrensninger
Våre tilbud er for ungdom som bor eller går på skole i Bydel Grorud. Det kan gjøres unntak for annen spesiell tilknytning til bydelen, ta kontakt med leder for det enkelte tilbudet.

© 2022 Aktivitets- og kulturenheten i Bydel Grorud, Oslo kommune