Aldersgrenser

ALDERSGRENSER
Juniorklubbene: 5. – 7. trinn
Ungdomsklubbene: 8. trinn – 18 år*
Oppsøkende team: 10 – 23 år
Fyrhuset musikkverksted: 10 – 20 år
GROW medielab: 13 – 20 år
Helsestasjon for ungdom: 13 – 23 år
Søndagskafeèn: 18+
Ferieklubben: 5. trinn til 18 år hvis ikke det står noe annet på den enkelte tur. I sommerferien kan de som starter i 5. trinn til høsten delta.

*Etter at du har fylt 19 år kan du dessverre ikke gå på klubben lenger.

© 2018 Aktiv i Grorud