Ung hjelper eldre


Ung hjelper eldre tilbyr jobberfaring til ungdom mellom 15 og 18 år. Arbeidsoppgavene går ut ut på å være besøksvenn og å finne på hyggelige aktiviteter sammen med eldre en kveld i uka.

Ungdommene er ansatt i Oslo kommune og får den opplæring som trengs for å utføre både de praktiske og sosiale sidene ved arbeidet. De eldre betaler bare en lav egenandel for tjenestene.

I Ung hjelper eldre er det den samme ungdommen som besøker den eldre hver uke. På denne måten skapes en trygghet både hos unge og eldre. Fordi relasjonene som etableres går på tvers av generasjon og kultur, oppstår det i Ung hjelper eldre unike møter mellom mennesker fra samme nærmiljø.

Følg med her på våre nettsider og på facebook for informasjon om ledige stillinger i Ung hjelper eldre.

Kontakt
Faiza Naeema
95 17 23 22
faiza.naeema@bgr.oslo.kommune.no
PM til Faiza på facebook

© 2018 Aktiv i Grorud