Sommerjobb

HAR DU SØKT SOMMERJOBB? KLIKK HER FOR Å SE STATUS PÅ SØKNADENE

Hver sommer gir vi en eller to ukers sommerjobb til ca 60 ungdommer. Arbeidsoppgavene kan være barnehage, butikk, sykehjem eller med å rydde bydelens gater og parker.

For å få jobb, må du bo eller gå på skole i Bydel Grorud, og være mellom 14 og 19 år.

Arbeidet foregår fem timer om dagen (mandag til fredag) fem dager i uka, enten i starten eller slutten av sommerferien. Du blir ansatt i Oslo kommune og lønnes etter kommunens satser.

Minstelønn er 123 kroner i timen. Det er lurt å bestille frikort samtidig som du sender inn søknad, sånn at det ligger klart hvis du får jobb.

Følg med her på våre nettsider og på facebook for informasjon om ledig sommerjobb.

Kontakt
Faiza Naeema
95 17 23 22
faiza.naeema@bgr.oslo.kommune.no
PM til Faiza på facebook

© 2018 Aktiv i Grorud