Til deg som har fått jobb

Slik bestiller du frikort
Se veilederen vår

Slik skriver du timer
Logg inn i minGat her. Se veilederen til mingat hvis du har spørsmål.

Så mye har du i timelønn

14-16,5 år: 126,46 kr
16,5-17 år: 129,63 kr
17-17,5 år: 132,79 kr
17,5-18 år: 135,95 kr
Over 18 år: 163,31 kr

Kveldstillegg etter 17:00: 25 kr ekstra per time
Lørdags- og søndagstillegg: 50 kr ekstra per time

Lønn utbetales 28. hver måned
Lønn kommer på konto måneden etter du har jobbet.

© 2018 Aktiv i Grorud